VINDU SOM RØMNINGSVEI

Rømningsvindu TEK17: Hvis det er mindre enn 5 meter ned til bakken kan du bruke vindu eller balkong som rømningsvei. Åpningen i vinduet må være minst 0,5 meter bred og minst 0,6 meter høy. Summen av bredde og høyde skal være minst 1,5 meter. Vinduets underkant skal ikke være mer enn 1 meter over gulv med mindre det er tatt spesielle forholdsregler for å lette rømning gjennom vinduet. 

  • Høyde minimum 0,60 m
  • Bredde minimum 0,50 m.
  • Summen av høyde og bredde bør være minimum 1,50 m.
  • Innadslående vindu
  • Flyttbar midtstope

GODKJENT RØMNINGSVINDU I VINDUER24

MINIMUM: 110 X 80