Bytte vinduer søknadspliktig

Ved utskifting av vinduer i bygg som står på gul liste, er det nødvendig å sende søknad til myndighetene i kommunen og få tillatelse fra dem. – Søknad til kommune om utskifting av vinduer.

Når vinduene er blitt skiftet, skal det sendes en søknad om godkjenning av arbeidet. –  Ferdigattest

Dette kan gjøres bare av en ansvarlig søker. Vi tar oss av det.